İNSAN KAYNAKLARI 

İnsan Kaynakları Politikamız

Yenilikçilik: Dünya Grubu bünyesindeki tüm iş birimleri daha yenilikçi olmak ve alanında önderlik etmek üzere çalışmalarını yürütür. Yayıncılık, eğitim, etkinlik ve ticaret faaliyetlerinde tüm çalışanların yenilikçi yaklaşımlar sergilemesini teşvik eder.

Değer Katar: Dünya Grubu medya başta olmak üzere çalışanlarını gelişimine ve kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlemesine destek olur.

Birlikte Çalışma: Tüm mesai arkadaşlarımız ortak çalışma, işbirliği ve birbirini destekleme kültürü içerisinde çalışırlar. Dünya tüm operasyonlarında ve iş birimlerinde takım çalışmasına inanır ve kurum içerisinde bunu destekler.