VİZYON & MİSYON

Kurumsal Vizyonumuz

DÜNYA Grubu, ekonominin olduğu her alanda sahip olduğu markaları güçlü bir şekilde yaygınlaştırmak, bulunduğu iş alanında öncü ve benzersiz çözümler sunma vizyonuna sahiptir.

Hedeflerimiz

DÜNYA, hem yayınları hem de farklı sektörlerdeki iş faaliyetleri ile Türk ekonomisine değer katmayı, iş ortaklarına yüksek fayda sağlamayı ve çalışanlarının gelişimini artırmayı kendine hedef edinmiştir.

Yayın İlkelerimiz

  1. DÜNYA, özel girişimden ve serbest piyasa ekonomisinden yanadır.
  2. Haberde ve yorumda, sansasyondan ve şantajdan kaçınır.
  3. Kişilikleri yıpratıcı yayın yapmaz, kişilere alet olmaz; iş dünyasının kişilerini tanıtır.
  4. Ekonomik hayatı yönlendirme, belirli kişi ve gruplara çıkar sağlamak sonucunu verebilecek haber ve yorumların yayınından kaçınır
  5. Yeni yöntem ve teknolojilere karşı çıkmaz. Çevrenin, ekonomik gelişmenin sürekli olmasını sağlayacak biçimde korunması gerektiği görüşünü benimser.
  6. Temel görev olarak, iş dünyasının kendi içindeki ve öteki kesimlerle olan iletişimini sağlamayı benimser.
  7. Politik gelişmeleri, ekonomik hayatı etkiledikleri ölçüde izler ve gerekiyorsa yorumları ile birlikte verir.
  8. Haber ve yorumların, okurlarına iş hayatında fayda sağlayıcı nitelikte olmasını amaçlar. Bu amaçla, olayı bütün detayı ile kavrayıp, rakamsal olarak ifade etmeye özen gösterir. Uzmanların yorumları ve doğrudan kullanıma hazır bilgi sunar.
  9. Haber konusu seçiminde ve değerlendirmesinde; firma, kişi, sektör, bölge, makro ekonomi önem sırasını uygular.
  10. Haberini verdiği olayların gelişimini izler; haberde ve sunuluş biçiminde okur alışkanlıklarına saygının gereği olan sürekliliğe önem verir.